H A R R Y  

R O E K E N S

F O T O G R A F I E,  

T E K E N I N G E N,

S C H I L D E R I J E N  

E N 

 I L L U S T R A T I E S 

Portfolio.

Bekroonde foto's van Harry Roekens.
Illustraties.

Illustraties van dorpen en steden van Nederland.

Tekeningen en schilderijen 

Losse lijnen en vlotte penseelstreken, tekeningen en aquarellen van Harry Roekens. 


Illustraties van Amsterdam

Mijn jongste  uitdaging.